top mobile site generator software

AXIS TCO

UKUPAN TROŠAK VLASNIŠTVA

BOLJI UVID
ZA BOLJE POSLOVNE ODLUKE

Izgradnja ekonomičnog sistema video nadzora je izazovan zadatak. Postoje mnogi faktori koje unapred treba uzeti u obzir kao i troškove održavanja.

Ovog meseca predstavićemo novu Axis TCO studiju koja detaljno objašnjava kako uspešno obračunati vidljive troškove kao i identifikovati i dodati nevidljive troškove vlasništva sistema za nadzor tokom 10 godina eksploatacije.

TCO se koristi u mnogim industrijama kao poslovni alat i pomaže kako  sistem integratorima tako i kupcima.

11:30 - 12:00


OKUPLJANJE

12:00 - 13:00


PREZENTACIJA

13:00 - 16:00


POSLUŽENJE

PRIJAVA


  Dolazim

  Ne dolazim

  Možda dolazim