Akter Basic Price

[bws_pdfprint display='pdf']
Read More

Automatska detekcija incidenata (AID)

Saobraćajni incidenti kao što su nesreće, kvarovi, krhotine na putu i požari vozila mogu dovesti do ozbiljnih posledica ako se ne reše blagovremeno. Ručno otkrivanje takvih incidenata može oduzeti mnogo vremena i može dovesti do odloženog vremena reagovanja u hitnim slučajevima. Ovde dolazi u obzir automatsko otkrivanje incidenata.

Read More

Zaštita perimetra ili perimetar defender

Perimetarska zaštita treba da bude deo bezbednosne strategije svake kompanije zato što predstavlja prvu liniju odbrane od neovlašćenih i neželjenih upada na posed. Kombinacija/integracija fizičkog obezbeđenja sa tehničkim sredstvima zaštite predstavlja najefikasniji način zaštite iz razloga što se na ovaj način kompletna lokacija štiti kreiranjem zaštinih prstenova.

Read More

DEČ OPEN 2023!

IP Way d.o.o. regionalni lider u oblasti video tehnologija, sada već tradicionalno, prezentuje rešenja za zaštitu objekata kritične infrastrukture u svom trening centru na otvorenom. Naš Demo Experience Center – DEC je mesto na kome svi zainteresovani mogu videti različita rešenja i različite tehnologije na jednom mestu u realnim uslovima.

Read More