Početna / Brendovi / Akter

Akter
aplikacija

Akter je aplikacija za procenu rizika koja prati zahteve i strukturu standarda SRPS A.L2.003:2017 Procena rizika – bezbednost i otpornost, savremenim informatičkim rešenjem za podršku organizacijama i menadžerima bezbednosti u izradi Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

Najlakši i najbrži način profesionalne izrade akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja 100% u skladu sa zakonom i standardom SRPS A.L2.003:2017.

Izrada Akta pre Aktera

minimum 30 dana

ukoliko se obrađuju svih 11 oblasti kako je definisano standardom SRPS A.L2.003 i zakonom (OPA, PR, PPR, BZR, PZR, ELM, EKS, HR, ZZS, ISO, IKT)

Izrada akta je podrazumevala ručni unos podataka u razne tabele kako je definisano standardom SRPS A.L2.003, ručno izračunanje verovatnoće, kritičnosti, nivoa i stepena rizika, kategorije rizika i njegove prihvatljivosti…uz veliku mogućnost računske greške.

Izrada Akta sa Akterom

maksimum 5 do 7 dana

sa obrađenih svih 11 oblasti kako je definisano standardom SRPS A.L2.003 i zakonom(OPA, PR, PPR, BZR, PZR, ELM, EKS, HR, ZZS, ISO, IKT)

Mogućnost izbora predefinisanih mera za ublažavanje rizika u skladu sa evidentiranim rizicima – za svaku oblast… kao i mogućnost unosa novih mera.

Snaga je u znanju

Verujemo da su mogućnosti veće kada pomognemo drugima da pobede. Zato nudimo sveobuhvatnu podršku pri dizajnu sistema IP video nadzora.

Prijavite se na newsletter, i budite u toku sa novostima!