Početna / Brendovi / Netavis

Netavis Observer

Platforma za profesionalni video menadžment

Otvoren, stabilan i skalabilan

Netavis Observer je otvorena, robusna i sigurna softverska platforma za IP audio i video nadzor. Potpuno skalabilan, radi na standardnom hardveru i dozvoljava jednostavnu integraciju sa drugim sigurnosnim sistemima i poslovnim aplikacijama. Observer je softver za video menadžment koji je dizajniran da podrži IP kamere i video enkodere najboljih svetskih proizvođača. Podržava napredne mogućnosti kao što su udaljeni pristup i monitoring, napredno upravljanje događajima i alarmima i superioran kvalitet slike.

Netavis Observer

Snimanje u visokom kvalitetu

Observer dozvoljava da se istovremeno vrši monitoring uživo, snima video materijal i pregleda već snimljeni video materijal. Snimljeni materijal je najvišeg mogućeg kvaliteta, tj. kvalitet slike video strima sa IP kamere je moguće arhivirati na server bez degradacije, što nije slučaj sa već zastarelim sistemima video nadzora baziranim na analognoj tehnologiji.

Snimanje može biti pokrenuto na više načina: detekcijom pokreta, alarmnim stanjem i po unapred definisanom rasporedu.
Observer podržava snimanje u svim opšte prihvaćenim formatima u bezbedonosnoj industriji, Motion JPEG, MPEG-4 i format koji je sve popularniji, H.264.

Udaljeni pristup i reprodukcija

Observer omogućava da se pretraga kroz snimljeni materijal vrši na nekoliko načina. Takođe, moguće je istovremeno posmatrati video zapis sa do 4 različite kamere, prikazujući istu scenu iz više uglova.

Snimak koji se pregleda moguće je ubrzati čak do 500 000 puta. Uz to, u slučaju da ne znate kada se desio incident, a znate koja kamera ga je snimila, moguće je defnisanje novih zona za snimljeni materijal i pretraga samo po toj zoni (npr. vrata ili prozor).
Udaljeni pristup se podrazumeva, moguće je izvršiti apsolutno sve operacije kao da ste na lokalnoj mreži.

Kako kupiti? IP WAY Partnerski Program

Prijava

Netavis Observer edicije

Mali projekti

Core edicija

 • Za male objekte i projekte

 • Potpuni profesionalni sistem za video menadžment

 • Proširuje se sa rastućim potrebama kupaca

 • Moguća laka nadogradnja na više edicije

Tipične instalacije za Core ediciju: male prodavnice, mali hoteli, benzinske stanice, privatne kuće …

CORE

 • Maksimalan broj kamera: 12
 • Maksimalan broj istovremenih korisnika: 5
 • Maksimalan broj međusobno povezanih servera: 1

Basic edicija

 • Za male i srednje objekte i projekte

 • Potpuni profesionalni sistem za video menadžment

 • Dostupan ABS (kontrola protoka) i omogućena aktivacija iCAT video analitike

 • Proširuje se sa rastućim potrebama kupaca

Tipične instalacije za Basic ediciju: maloprodajni objekati, škole, muzeji, ambasade, hale, proizvodni pogoni…

BASIC

 • Maksimalan broj kamera: 32
 • Maksimalan broj istovremenih korisnika: 10
 • Maksimalan broj međusobno povezanih servera: 1

Srednji projekti

Basic edicija

 • Za male i srednje objekte i projekte

 • Potpuni profesionalni sistem za video menadžment

 • Dostupan ABS (kontrola protoka) i omogućena aktivacija iCAT video analitike

 • Proširuje se sa rastućim potrebama kupaca

Tipične instalacije za Basic ediciju: maloprodajni objekati, škole, muzeji, ambasade, hale, proizvodni pogoni…

BASIC

 • Maksimalan broj kamera: 32
 • Maksimalan broj istovremenih korisnika: 10
 • Maksimalan broj međusobno povezanih servera: 1

Extended edicija

 • Profesionalni osnovni proizvod za projekte sa više lokacija

 • Dostupan sa integrisanom iCAT video analitike

 • Moguća integracija sa aplikacijama klijenta

 • Proširiv sa spektrom Netavis dodatnih modula

Tipične instalacije za Extended ediciju: manji tržni centri, industrija, zabavni parkovi, muzeji, ministarstva, univerziteti, zajednice, bolnice, javna komunalna preduzeća…

EXTENDED

 • Maksimalan broj kamera: 64
 • Maksimalan broj istovremenih korisnika: 20
 • Maksimalan broj međusobno povezanih servera: 3

Veliki projekti

Extended edicija

 • Profesionalni osnovni proizvod za projekte sa više lokacija

 • Dostupan sa integrisanom iCAT video analitike

 • Moguća integracija sa aplikacijama klijenta

 • Proširiv sa spektrom Netavis dodatnih modula

Tipične instalacije za Extended ediciju: manji tržni centri, industrija, zabavni parkovi, muzeji, ministarstva, univerziteti, zajednice, bolnice, javna komunalna preduzeća…

EXTENDED

 • Maksimalan broj kamera: 64
 • Maksimalan broj istovremenih korisnika: 20
 • Maksimalan broj međusobno povezanih servera: 3

Enterprise edicija

 • Vrhunsko rešenje za najveće instalacije

 • Moguća interakcije sa aplikacijama kupaca

 • Dostupan sa integrisanom iCAT video analitikom

 • ABS, iCAT, detekcija sabotaže i MS Active Directory integracije su uključeni

Tipične instalacije za Enterprise ediciju: trgovački lanci, tržni centri, industrija, banke, luke, aerodromi, nadzor gradova, bolnice, ministarstva, vojne lokacije, zatvori, javna komunalna preduzeća…

CORE

 • Maksimalan broj kamera: neograničen
 • Maksimalan broj istovremenih korisnika: neograničen
 • Maksimalan broj međusobno povezanih servera: neograničen

Snaga je u znanju

Verujemo da su mogućnosti veće kada pomognemo drugima da pobede. Zato nudimo sveobuhvatnu podršku pri dizajnu sistema IP video nadzora.

Prijavite se na newsletter, i budite u toku sa novostima!