Project Description

AXIS Perimeter Defender

AXIS Perimeter Defender je fleksibilna, prilagodljiva video analitika za nadzor i zaštitu perimetra. Dizajnirana je za zahtevne instalacije.

Prva linija odbrane

AXIS Perimeter Defender vam daje prednost tamo gde bezbednost počinje – na periferiji vašeg prostora. Idealan je za objekte visoke bezbednosti kao što su hemijska postrojenja, elektrane i zatvori, objekti kritične infrastrukture i slično.  Zajedno sa Axis termalnim i PTZ kamerama, mrežnim hornama, Milestone VMS-om i NETEYE snimačima, AXIS Perimeter Defender predstavlja sveobuhvatno rešenje za efikasnu zaštitu perimetra. Poseduje i-LIDS sertifikat kao primarni sistem za detekciju i praćenjenje u sterilnim zonama.

Prva linija odbrane
Perimeter defender

Detektuj, proveri, deluj

AXIS Perimeter Defender vrši preciznu detekciju objekata u više scenarija za detekciju. Ovo uključuje nekoliko vrsta detekcija upada i sumnjivog kretanja. AXIS Perimeter Defender omogućava otkrivanje više događaja koji su se desili istovremeno na različitim mestima. Analizira otkrivene događaje, odbacuje one koji ne ugrožavaju i obaveštava osoblje obezbeđenja o potencijalno kritičnim situacijama. Obezbeđenje može da pregleda detaljne video snimke i utvrdi tačnu prirodu pretnje – i deluje u skladu sa tim. Rezultat je tačna detekcija i minimalni broj lažnih alarma.

Detektuj, proveri, deluj

AXIS Perimeter Defender vrši preciznu detekciju objekata u više scenarija za detekciju. Ovo uključuje nekoliko vrsta detekcija upada i sumnjivog kretanja. AXIS Perimeter Defender omogućava otkrivanje više događaja koji su se desili istovremeno na različitim mestima. Analizira otkrivene događaje, odbacuje one koji ne ugrožavaju i obaveštava osoblje obezbeđenja o potencijalno kritičnim situacijama. Obezbeđenje može da pregleda detaljne video snimke i utvrdi tačnu prirodu pretnje – i deluje u skladu sa tim. Rezultat je tačna detekcija i minimalni broj lažnih alarma.

Perimeter defender

Sigurnost koja raste sa vama

AXIS Perimeter Defender možete instalirati u onoliko kamera koliko trebate sada, a kasnije dodati na još kamera kada vaše potrebe narastu. Budući da AXIS Perimeter Defender analizira video na samim kamerama, nije potreban centralni server za obradu podataka. Da li je instaliran na jednom ili na 50 kamera, svejedno je – nema potrebe za redizajnom sistema ili skupim zamenama hardvera svaki put kada se nova kamera dodaje na sistem. I kad sve instalirano moguće je sve kontrolisati kroz jedan interfejs i sa jedne lokacije.

Jednostavna instalacija

Instalacija i podešavanje AXIS Perimeter Defender-a je brza, jednostavna i ekonomična. Možete raditi implementaciju i podešavanje na više kamera istovremeno. AXIS Perimeter Defender poseduje niz izlaznih alarma i lako se integriše sa sistemima za video menadžment te na taj način vam pruža trenutne informacije o potencijalnim bezbednosnim incidentima. Poseduje sve što je potrebno za laku implementaciju, uključujući i intuitivne alate za dizajn sistema i automatsku kalibraciju.

Uključene aplikacije

  • Besplatna aplikacija za upravljanje sistemom: povežite se i upravljajte svim kamerama iz jednog interfejsa.

  • Besplatna aplikacija za dizajn sistema: “drag and drop” kamere na mapu i odmah možete videti približan opseg detekcije i mrtve uglove.

  • Opcioni integracioni modul za Milestone: utvrđivanje uzroka alarma označavanjem osobe ili vozila koja je uzrok alarma.

Mogućnosti

  • Upad: Kada jedna ili više osoba ili vozila uđu u unapred određenu zonu

  • Prelazak kroz zonu: Kada osoba ili vozilo prolazi kroz dve unapred određene zone unapred utvrđenim redom i smerom.

  • Zadržavanje: Kada osoba ili vozilo ostaje u zadatoj zoni više od određenog broja sekundi.

  • Uslovni prolaz kroz zonu: Kada osoba ili vozilo ulazi u unapred određenu zonu bez pokretanja ili prolazi kroz jednu ili više unapred određenih zona.

AXIS Perimeter Defender takođe može da otkrije više događaja koji se odvijaju istovremeno na različitim mestima u vidnom polju jedne kamere.
Perimeter defender -arhitektura sistema

Arhitektura sistema

AXIS Perimeter Defender je zasnovan na arhitekturi distribuiranih sistema. Drugim rečima, podaci se analiziraju direktno na IP kamerama, umesto da se prenose preko kabla do servera na obradu. To znači da dodatni hardver nije potreban čineći sistem fleksibilnijim i prilagodljivijim. Pored toga, mrežni propusni opseg je sveden na minimum jer se prenose samo podaci koji su značajni.

AXIS Perimeter Defender integriše se sa kamerinim sistemom za upravljanje događajima i na taj način je omogućeno da se događaj strimuje na softver za video menadžment i kao i da trigeruje akcije kamere kao što su I/O kontrola, obaveštenja i lokalno snimanje (SD kartica).

Kako kupiti?

Neophodna je pojedinačna licenca za svaku Axis kameru gde se instalira Axis Perimetar Defender. Licence se aktiviraju online. Postoji mogućnost testiranja putem probne (demo) licence.  60-dnevna probna verzija je dostupna na Internetu.

probna licenca
kontakt

Preporučeni proizvodi

Uspešne instalacije

DEC

Demo Experience Center – DEC,  je projekat koji je IP Way pokrenuo u cilju prezentacije aktuelnih tehnologija i rešenja u realnim uslovima. U DEC-u trenutno možete pogledati potpuno funkcionalan sistem zastite perimetra koji uključuje Axis termovizijske kamere sa ugrađenom Axis Perimetar Defender video analitikom, alarmi spregnuti sa PTZ kamerama i mrežnim hornama.

zakaži prezentaciju
Iz naše prakse

Snaga je u znanju

Verujemo da su mogućnosti veće kada pomognemo drugima da pobede. Zato nudimo sveobuhvatnu podršku pri dizajnu sistema IP video nadzora.

Prijavite se na newsletter, i budite u toku sa novostima!