Stalno pomeranje granica

Tehnologija pomera granice svakodnevno i to u svim segmentima industrije. Industrija bezbednosti, tradicionalno konzervativna ima tendenciju sporijeg prihvatanja promena.

IP WAY je dokazani partner u prelasku na nove tehnologije. Naš moto je budimo drugačiji, a misija nam je neprestano pomeranje granica u oblasti našeg poslovanja.

Lider na tržištu

IP WAY je zadržao poziciju lidera na tržištu. Mi smo je jedna od prvih kompanija u regionu koja je videla potencijal i značaj mrežnih video tehnologija još davne 2006 godine, inicirajući prelazak sa analogne na digitalnu tehnologiju.

Profesionalnim odnosom prema tržištu i pre svega dugogodišnjim stečenim znanjem i iskustvom, prepoznati smo i priznati od strane državnih i privrednih struktura kao tehnološki partner na putu implementacije novih tehnologija.

Lideri u inovacijama

IP WAY je uvek bio na čelu dešavanja u smislu poznavanja i plasiranja inovacija.

Promovišemo tehnološke inovacije otkad smo kao kompanija počeli da se bavimo mrežnim videom. Naša dugoročna strategija je da idemo isključivo IP putem (IP Way) i da predvodimo digitalizaciju i prelazak na IP tehnologije u oblasti bezbednosti. Davne 2006 to je bio mrežni video, danas su to sistemi kontrole pristupa, audio sistemi, video analitika, veštačka inteligencija, cloud rešenja…

Čvrsto verujemo da je tranzicija svih sistema bezbednosti na IP tehnologije jedini put – IP put, a mi smo već 15 godina na njemu.

Kako radimo? Učimo tržište i učimo od tržišta

Jasan poslovni model promoviše lojalnost, skalabilnost i razmenu znanja.

U saradnji sa partnerima, nudimo vodeće solucije za kupce širom regiona. Od našeg početka, mi smo radili sa modelom indirektne prodaje – prodaje proizvoda i rešenja isključivo kroz mrežu sistem integratora.

Naš model indirektne prodaje znači da smo zajedno sa partnerima u mogućnosti da izvedemo projekte  svih veličina i kompleksnosti, pritom pružajući krajnjim korisnicima najbolje od najboljih.

Uspešne instalacije

Jedinstvena i sveobuhvatna distribucija

Pažljivo biran portfolio proizvoda predsavlja jedinstven asortiman na tržištu. U našem potfoliju se isključivo nalaze vrhunski brendovi – tehnološki lideri na putu ka IP tranziciji. Svi oni su prepoznali IP Way kao pouzdan oslonac i kompaniju sa neophodnim iskustvom i znanjem.

Dinamična mreža partnera

Naši partneri – sistem integratori poseduju neophodna iskustva i kompetencije za dizajn sistema, instalaciju, integraciju i servisiranje proizvoda iz našeg asortimana. Naše odeljenje prodaje radi vrlo blisko sa njima kako bi obezbedili kontinuiranu podršku i edukaciju partnera.

Neki naši partneri rade u određenom segmentu industrije, dok drugi pokrivaju nekoliko segmenata. Njihove osnovne poslovne kompetencije su raznovrsnost, koja obuhvata izradu procene rizika, dizajn i projektovanje sistema bezbednosti, implementaciju i održavanje sistema tehničke zašzite.

Partnerstvo – brži put ka poslovnom uspehu

Prijava
Kvalitet

Zahvaljujući velikom zalaganju zaposlenih, konstantnoj edukaciji kako zaposlenih tako i klijenata, i pre svega profesionalnim odnosom prema klijentima IP WAY je postao lider na polju IP video bezbednosnih rešenja na ovim prostorima.
Odlučni smo u nameri da lidersku poziciju zadržimo i dalje:
– Održavanje najvišeg stepena kvaliteta u svakom našem poslu je prvi i najvažniji cilj.
– Pružanjem prepoznatljivo kvalitetne podrške
– Ponudom isključivo kvalitetnih rešenja i proizvoda
– Aktivnim učešćem u edukaciji tržišta
– Izgradnja poslovnih odnosa u duhu pravog partnerstva.
– Najnovija svetska saznanja i tehnologije kao i najbolja svetska praksa je sastavni deo svake naše usluge i proizvoda.
– Ponašanjem, kompetentnošću i delovanjem svakom našem partneru omogućujemo bezrezervno poverenje u naš kvalitet.
– Svoje poslovne mogućnosti uvek udružujemo sa najboljima radi osvajanja novih znanja i novih tržišta pri čemu smo svesni svih njihovih očekivanja u saradnji a koja su u obostranom interesu
– Sagledavamo potrebe i zahteve svih partnera uvažavamo i na njih odgovaramo sa najboljim mogućim rešenjima, bilo gde i bilo kada.
– Stvaramo optimalno radno okruženje za najbolje i najstručnije kadrove negovanjem kulture organizacije i permanentnim edukovanjem i stručnim usavršavanjem.
– Gradimo preduzeće u kome su zaposleni tretirani sa poštovanjem i uvažavanjem i koje balansira potrebe našeg posla sa potrebama zaposlenih, njihovih porodica i šire društvene zajednice
– Prepoznajemo sve rizike koji mogu da ugroze naše poslovanje I delujemo da bi ih minimizirali

Ova opredeljenja se implementiraju u sve poslovne procese organizacije i procese koje za IP WAY obavljaju druge organizacije.
Odlučni smo u nameri da lidersku poziciju zadržimo i dalje:

Svi zaposleni su zaslužni i odgovorni za ispunjenje ciljeva politike kvaliteta.

Sigurnost

Namena

Namena politike sigurnosti kao sastavnog dela poslovne politike upravljanja informacijama je da obezbedi i zaštiti informacije i imovinu od svih pretnji, bilo internih ili eksternih, slučajnih ili namernih kroz uspostavljanje, implementaciju, izvršavanje, nadziranje, preispitivanje, održavanje i poboljšanje sistema menadžmenta sigurnošću informacija (ISMS).
Implementacija ove politike i pravila su važna za održavanje integriteta informacionog sistema za pružanje usluga osoblju IP WAY-a i drugim zainteresovanim stranama. Politika obezbeđuje i garantuje:

– informacije će biti zaštićene od neovlašćenog pristupa istim kako u internom tako i u eksternom okruženju kroz komunikaciju unutar organizacije tako i u odnosima sa svim drugim interesnim stranama
– održavaće se poverljivost informacija
– informacije neće biti otkrivene neovlašćenim osobama bilo slučajnim ili namernim aktivnostima
– integritet informacija će se sačuvati kroz zaštitu od neovlašćene izmene
– mogućnost pristupa i izmene informacija ovlašćenim licima kada je to potrebno.
– biće obezbeđena usaglašenost sa svim kontrolnim i zakonskim zahtevima.
– podrška politici kroz indentifikaciju i tretiranja rizika, njihovih vlasnika koji će se određivati, održavati i testirati
– obukama osoblja kroz sve organizacione delove
– sve povrede sigurnog rukovanja informacijama će se razmatrati i istražiti.

Područje primene

Svi zaposleni su odgovorni za implementaciju polike sigurnosti i zaštite informacija i moraju da pruže podršku upravnim organima koji su propisali politiku i pravila.

Ciljevi

Zaštita informacija kako u organizaciji tako i van nje
Zaštita informacione imovine
Da pruži pouzdane informacije zaposlenima i da sačuva njihovu poverljivost u svim slučajevima pristupa postojećim informacijama.
Da pruži pouzdane informacije poslovnim partnerima u skladu sa propisanom poverljivošću informacija u svim slučajevima pristupa postojećim informacijama.

Svrha

Da identifikuje rizike po imovinu, vrednost imovine i da se utvrdi moguća ranjivost i potencijalni uzroci nekog neželjenog incidenta koji mogu dovesti do štete na sistemu ili u organizaciji. Da se upravlja sa rizicima na prihvatljivom nivou kroz dizajniranje, implementaciju i održavanje ISMS. Da je u saglasnosti sa drugim standardima i dokumentima organizacije uključujući :
– Standard ISO 9001:2015
– Dokumentima o osnivanju, radu i organizaciji
– Da je u saglasnosti sa ugovorenim obavezama
– Da je u saglasnosti sa svim uputstvima organizacije.
– Da obezbeđuje delovanje u saglasnosti sa standardom ISO27001:2013
– Da obezbeđuje da se postigne i održava sertifikat ISO27001:2013

Specifičnost politike

Specifična pravila su postavljena da podrže ova dokumenta uključujući:
Fizičku sigurnost, pristupne kontrole sistemu i podacima, obrazovanje u vezi sigurnosti, internet i elektronsku poštu, zaštitu podataka kroz ‘backup’, način korišćenja prenosnih uređaja, čuvanje i raspoloživost poverljivim informacijama. Prevencija i detekcija delovanja virusa i drugog malicioznog koda.

Odgovornost

Direktor kreira i pregleda pravila ISMS-a, menadžer ili druga osoba sa ovlašćenjima implementira pravila kroz odgovarajuće standarde i procedure.
Svi zaposleni su dužni da se pridržavaju procedura i da održavaju sigurnosna pravila.
Svi zaposleni su dužni da izveštavaju o primećenim slabostima i prijavljuju incidente
Ova politika se redovno konsultuje u svim slučajevima poslovanja.

Snaga je u znanju

Verujemo da su mogućnosti veće kada pomognemo drugima da pobede. Zato nudimo sveobuhvatnu podršku pri dizajnu sistema IP video nadzora.

Prijavite se na newsletter, i budite u toku sa novostima!