IP WAY Security Forum 2023

Akter softver kao inovacija predstavlja jedinstveni alat za izradu akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

Read More