Risk,Button,Pointing,Between,Low,And,High,Level,,Vector,Graphic

IP WAY Security Forum 2023

Sa ponosom vas obaveštavamo o našem predstojećem događaju, IP WAY Security Forum 2023: AKTER kao Inovacija u
Proceni Rizika Poslovanja. Ovaj događaj će se održati 10.10.2023. i predstavlja jedinstvenu priliku za menadžere bezbednosti i stručnjake u oblasti bezbednosti da se upoznaju sa najnovijim tehnološkim inovacijama u procesu izrade procene rizika.

Read More