kolege na sastanku ipway

Dragana Vulović

Marketing Menadžer
IP Way DOO Ljubomir Ćojbašić

Ljubomir Ćojbašić

Tehnička podrška i razvoj
IP Way DOO Branislav Vujaklija

Branislav Vujaklija

Tehnička podrška i razvoj
IP Way D.O.O Nikica Perišić

Nikica Perišić

Logistika i administracija
IP Way DOO Aleksandar Kos

Aleksandar Kos

Menadžer prodaje
IP Way DOO Nenad Paunović

Nenad Paunović

Menadžer prodaje
IP Way DOO Ana Markuš Kovačević

Ana Markuš Kovačević

Menadžer prodaje
IP WAY DOO Ivana Ocokoljić

Ivana Ocokoljić

Rukovodilac finansija
IP Way DOO Nebojša Vilić

Nebojša Vilić

Direktor prodaje i marketinga
IP Way DOO Vladimir Kos

Vladimir Kos

Vlasnik i Izvršni direktor