SOFTVER ZA IZRADU AKTA O PROCENI RIZIKA

Kome je potreban Akter?

Akter softver je potreban svim kompanijama koje se bave profesionalnom izradom Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Akter je potreban menadžerima bezbednosti, koji će sve aktove imati na jednom mestu, u jednoj bazi i imati mogućnost da delegiraju poslove ili delove poslova svojim asistentima. Takođe, Akter je potreban rukovodiocima koji žele da imaju uvid u bazu izrađenih aktova, produktivnost zaposlenih i izveštavanja.

Zašto je Akter najbolje rešenje?

 • Akter softver je najlakši i najbrži način profesionalne izrade akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja 100% u skladu sa zakonom  i standardom SRPS A.L2.003:2017
 • Brz i jednostavan za korišćenje
 • Popunjavanje upitnika može da se delegira na više asistenata
 • Smanjena mogućnost računske greške
 • Mogućnost rada na više Aktova istovremeno
 • Korišćenje već unetih podataka u bazu(gradovi, opštine…)
 • Jednostavno ubacivanje slika i mapa pomoću alata drag-and-drop
 • Mogućnost izrade revizije Akta uz minimalno angažovanje menadžera
 • Dobijanje gotovog dokumenta, spremnog za štampu, bez dodatnih formatiranja i podešavanja

Koje su osnovne funkcionalnosti Aktera?

 • Automatsko izračunavanje: Veličine opasnosti, Izloženosti, Ranjivosti, Verovatnoće, Štete, Kritičnosti, Posledica, Nivoa rizika, Kategorije rizika i Prihvatljivosti rizika
 • Mogućnost izbora predefinisanih mera
 • Mogućnost unosa neograničenog broja sopstvenih mera
 • Definisanje prioriteta mera
 • Mogućnost izbora predefinisanog zaključka
 • Mogućnost unosa sopstvenog zaključka
 • Mogućnost kopiranja oblasti i prebacivanja u drugi Akt (Objekat) iste Organizacije
 • Pregled broja odgovorenih pitanja od ukupnog broja pitanja za svaki objekat
 • Status aktova po organizacijama i objektima (Inicijalizovan, u izradi, završen)
 • Praćenje statusa i progresa izrade aktova
 • Dinamički upitnik u zavisnosti od odgovora
 • Pregled procene rizika i datih mera svih aktova za sve Organizacije i Objekte
 • Baza opština, organizacija i objekata
 • Analitika korišćenja, rezulata i mera
 • Unos novih administratora, menadžera, asistenata i promena njihovih uloga
 • Promena menadžera bezbednosti

Izaberite Akter ediciju po svojoj meri

Akter BASIC

9900
Po izrađenom aktu/objektu
 • Jedan menadžer
 • Nema revizije aktova
 • Finalni izveštaj BASIC
Best

Akter PRO

29900
Po izrađenom aktu/objektu
 • Neograničen broj korisnika
 • Revizije urađenih aktova
 • Finalni izveštaj PRO
 • Analitika korišćenja
 • Analitika rezultata
 • Analitika mera
 • Unos novih administratora, menadžera i asistenata
 • Promena menadžera bezbednosti

Niste sigurni? Zakažite prezentaciju!