xr:d:DAF5ZQEv6oU:315,j:6307716228741676879,t:24041513

Deč Open 2024! Inovacije iz sveta video nadzora u realnim uslovima

Pozivamo vas na DEC OPEN 2024, pod pokroviteljstvom kompanije Milestone Systems, gde ćemo zajedno predstaviti inovativna rešenja za zaštitu objekata kritične infrastrukture.

Read More
NIS 2 Direktiva

Šta je to NIS 2 direktiva i ko sve mora da je primeni?

NIS 2 proširuje svoje bezbednosne zahteve širom EU i obim pokrivenih organizacija i sektora kako bi poboljšao bezbednost lanaca snabdevanja, pojednostavio obaveze izveštavanja i primenio strože mere i sankcije širom Evropske unije.

Read More

IP WAY – svi naši brendovi su NDAA usaglašeni

Šta je NDAA usklađenost? Da bi se uskladila sa NDAA, preduzeća moraju primeniti posebne bezbednosne mere za zaštitu svojih informacionih sistema. Ove mere uključuju stvari kao što su obezbeđivanje šifrovanja podataka, implementaciju višefaktorske autentifikacije i sprovođenje redovnih procena rizika.

Read More

HANWHA VISION prezentacija u vinariji Kovačević

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na prezentaciju brenda Hanwha Vision u prelepom ambijentu restorana Vinske kuće Kovačević u Irigu.

Read More

Neteye tehnički trening

Neteye tehnički trening je uvod u detaljno poznavanje Neteye servera koji su optimizovani za Milestone VMS.

Read More

Axis NVF akademija – Network Video Fundamentals

IP Way nastavlja sa edukacijom inženjera sistem integratora, u saradnji sa Axis organizujemo dvodnevnu Axis NVF obuku u Beogradu.

Read More

Axis Site Designer – Axis Designing network video solutions

Axis Designing network video solutions trening za rad u Axis Site Designer sa sertifikatom o poznavanju navedenih rešenja

Read More

Zaštita perimetra ili perimetar defender

Zaštita perimetra treba da bude deo bezbednosne strategije svake kompanije zato što predstavlja prvu liniju odbrane od neovlašćenih i neželjenih upada na posed. Kombinacija/integracija fizičkog obezbeđenja sa tehničkim sredstvima zaštite predstavlja najefikasniji način zaštite iz razloga što se na ovaj način kompletna lokacija štiti kreiranjem zaštinih prstenova.

Read More

LPR tehnologija budućnosti: Rešenja za prepoznavanje tablica

Rešenja za prepoznavanje tablica (LPR), tehnologija je prepoznavanje registrskih tablica, modela i boje vozila putem kamere.

Read More

IP WAY Security Forum 2023

Akter softver kao inovacija predstavlja jedinstveni alat za izradu akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

Read More