Neteye tehnički trening

Neteye tehnički trening je uvod u detaljno poznavanje Neteye servera koji su optimizovani za Milestone VMS.

Read More

Axis NVF akademija – Network Video Fundamentals

IP Way nastavlja sa edukacijom inženjera sistem integratora, u saradnji sa Axis organizujemo dvodnevnu Axis NVF obuku u Beogradu.

Read More

Axis Site Designer – Axis Designing network video solutions

Axis Designing network video solutions trening za rad u Axis Site Designer sa sertifikatom o poznavanju navedenih rešenja

Read More

Zaštita perimetra ili perimetar defender

Zaštita perimetra treba da bude deo bezbednosne strategije svake kompanije zato što predstavlja prvu liniju odbrane od neovlašćenih i neželjenih upada na posed. Kombinacija/integracija fizičkog obezbeđenja sa tehničkim sredstvima zaštite predstavlja najefikasniji način zaštite iz razloga što se na ovaj način kompletna lokacija štiti kreiranjem zaštinih prstenova.

Read More

LPR tehnologija budućnosti: Rešenja za prepoznavanje tablica

Rešenja za prepoznavanje tablica (LPR), tehnologija je prepoznavanje registrskih tablica, modela i boje vozila putem kamere.

Read More

IP WAY Security Forum 2023

Akter softver kao inovacija predstavlja jedinstveni alat za izradu akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

Read More