Axis NVF akademija – Network Video Fundamentals

IP Way nastavlja sa edukacijom inženjera sistem integratora, u saradnji sa Axis organizujemo dvodnevnu Axis NVF obuku u Beogradu.

Read More

Axis Site Designer – Axis Designing network video solutions

Axis Designing network video solutions trening za rad u Axis Site Designer sa sertifikatom o poznavanju navedenih rešenja

Read More

Zaštita perimetra ili perimetar defender

Zaštita perimetra treba da bude deo bezbednosne strategije svake kompanije zato što predstavlja prvu liniju odbrane od neovlašćenih i neželjenih upada na posed. Kombinacija/integracija fizičkog obezbeđenja sa tehničkim sredstvima zaštite predstavlja najefikasniji način zaštite iz razloga što se na ovaj način kompletna lokacija štiti kreiranjem zaštinih prstenova.

Read More