Početna / Iz naše prakse / Zaštita perimetra ili perimetar defender

ZAŠTO ZAŠTITA PERIMETRA?

Od kada je napravljen prvi sigurnosni sistem, stručnjaci su pokašavali da otkriju najbolji način za rano otkrivanje provalnika, pre nego što se približi objektu i napravi materijalnu štetu. Ova ideja je inicirala nastanak različitih sistema tehničke zaštite u svrhu zaštite perimetra kao što su: infracrvene i mikrotalasne barijere, tehnički sistemi koji se ukopavaju u zemlju ili instaliraju na ogradi i sl.

Efikasna perimetarska zaštita treba da bude deo bezbednosne strategije svake kompanije zato što predstavlja prvu liniju odbrane od neovlašćenih i neželjenih upada na posed. Kombinacija/integracija fizičkog obezbeđenja sa tehničkim sredstvima zaštite predstavlja najefikasniji način zaštite iz razloga što se na ovaj način kompletna lokacija štiti kreiranjem zaštinih prstenova.

Dakle, za postavljanje dobre perimetarske zaštite, ključnu ulogu ima dobra organizacija i identifikacija kritičnih tačaka spoljnih perimetara.

KAKVI SISTEMI ZAŠTITE PERIMETRA POSTOJE?

Postoje 2 vrste sistema za zaštitu perimetra, a to su aktivni i pasivni sistemi.

Pasivni sistemi su fizičke prepreke koje neovlašćeno lice može jednostavno da savlada preskakanjem, presecanjem ili podizanjem. Primera radi, dobra ograda može da zaustavi provalu ili da je dobrim delom uspori. Razvojem tehnologije, ovaj oblik zaštite perimetra pada u drugi plan.

Aktivni sistemi perimetarske zaštite su savremeni elektronski sistemi, koji mogu biti:

  • Termalne (termovizijske) kamere

  • IC barijere

  • Mikrotalasne barijere

  • Sistemi za instalaciju ispod zemlje

  • Radar detektori i sl.

ŠTA JE PRVI KORAK U KREIRANJU PERIMETAR REŠENJA?

PERIMETAR REŠENJA

Projektovanje efikasne zaštite perimetra je prvi i najvažniji korak u procesu kreiranja pouzdanog rešenja.

Zaštitu perimetra objekta treba pažljivo isplanirati, da bi u potpunosti odgovorila zahtevu lokacije na kojoj se objekat nalazi. Uslovi koji utiču na izbor tehnologije detekcije i performanse samog sistema perimetarske zaštite mogu biti: izgled lokacije na kojoj se nalazi objekat, raspored objekata, njihovo okruženje, lokalni vremenski uslovi i sl.

Axis Communications nudi celokupno rešenje za zaštitu perimetara, uz dodatak Axis Perimeter Defender aplikacije za video analitiku za otkrivanje povrede štićenog prostora. Kombinacijom Axis Perimeter Defender aplikacije, IP kamera i IP zvučnika kreira se visokokvalitetno rešenje zaštite perimetra.

Prednost ovako postavljane perimetarske zaštite jeste da se korišćenjem tehnoloških rešenja ljudska greška usled zamora, neodgovornog rada, neobučenosti i sl. smanjuje na minimum.

S druge strane, efikasnost zaštite perimetra, kao i sama reakcija odgovornih lica se podiže na maksimum usled postojanja alarmnih stanja koja mogu imati svetlosnu, zvučnu ili i svetlosnu i zvučnu verifikaciju.

termalni nadzor

TERMALNE KAMERE KAO DEO REŠENJA

Za zaštitu perimetra u uslovima smanjene vidljivodsti (noć, slaba osvetljenost, nepovoljni vremensi uslovi i sl.), kao efikasno rešenje se nameće upotreba termalnih kamera. Princip rada termalnih kamera se zasniva na uočavanju toplote koja zrači iz svake osobe, vozila, predmeta i sl. Samim tim rad termalnih kamera nije direktno u zavisnosti od povoljnih vremenskih ili ambijentalnih uslova kao što je to slučaj sa konvencionalnim kamerama.

AXIS Q19 termalne mrežne kamere savršen su alat za zaštitu perimetra, jer pored uočavanja predmeta, lica i sl. u uslovima smanjene  vidljivosti nude i video analitiku visokih performansi koja omogućava rano otkrivanje povrede perimetra kao i automatsko obaveštavanje odgovornih lica o uočenim aktivnostima.

MREŽNI ZVUČNIK – HORN SPEAKER

AXIS C1310-E mrežni zvučnik je efikasan dodatak perimetarskoj zaštiti iz razloga što omogućava daljinsko upozoravanje lica da se nalaze u nedozvoljenom području. Takođe, uz pomoć ugrađene  memorije koja se nalazi na samom zvučniku moguće je izvršiti automatsko upozoravanje lica da se nalaze u nedozvoljenom području putem snimljene audio poruke. Jednostavno, upotreba zvučnika u zaštiti perimetra omogućava efikasnu reakciju ovlašćenih lica sa mesta koje je stotinama kilometara udaljeno od štićenog objekta.

Zvanična statistika pokazuje da kada se aktiviranjem zvučnog upozorenja stepen narušavanja štićenih prostora smanjuje za neverovatnih 90%.

AXIS C1310-E je samostalna jedinica koja se može postaviti bilo gde, što podržava fleksibilan, skalabilan i isplativ pristup dizajnu sistema.

termalni nadzor

PERIMETAR DEFENDER SOFTVER

Dizajniran za jednostavnu instalaciju, konfiguraciju i upravljanje, Axis Perimeter Defender aplikacija podržava više scenarija otkrivanja, uključujući nekoliko vrsta otkrivanja upada i zadržavanja na lokacijama. Ovako dizajnirano rešenje zadovoljava potrebe visokobezbednih scenarija zaštite perimetra kao što su elektrane, hemijska postrojenja i zahtevne instalacije gde je potrebno ojačati fizički sistem kontrole pristupa pouzdanim otkrivanjem upada.

„Skalabilnost je ključni izazov u ​​scenarijima visoke sigurnosti jer perimetar može zahtevati od 10 do 100 kamera. Izvođenjem analitike na samim kamerama, Axis Perimeter Defender ne zavisi od centralnog servera za obradu video zapisa. Ovo, rešenje čini vrlo skalabilnim jer nije potreban redizajn sistema ili skupe zamene hardvera svaki put kada se nova kamera doda u mrežu.“

Peter Friberg, direktor menadžmenta rešenja, Axis Communications

Aplikacija Axis Perimeter Defender dolazi sa intuitivnim alatima za upravljanje i podešavanje u jednom jedinstvenom interfejsu za upravljanje. Namenski alat za dizajn koji je lak za upotrebu pojednostavljuje početni raspored sistema i instalaciju. Centralni interfejs za upravljanje omogućava operaterima da konfigurišu i upravljaju svim kamerama sa omogućenom analitikom u mreži kroz efikasne i grupne operacije koje štede vreme. Pored toga, grafički prikaz detekcije osigurava uklanjanje svih potencijalnih mrtvih tačaka, a čitav obod je zaštićen najvišim nivoom tačnosti i doslednosti.

Postoji i mogućnost integracije Axis-a sa softverom za upravljanje video zapisima Milestone XProtect®. Moduli omogućuju VMS-u da se direktno poveže sa AXIS Perimeter Defender softverom za streaming događaja, označavanje događaja u video streamu i preuzimanje metapodataka.

DA LI OVO REŠENJE AKTIVIRA LAŽNE ALARME?

Jedno od najčešćih pitanja kod izbora rešenja za zaštitu perimetara jeste mogu li moderni sistemi razlikovati ljudsko kretanje od kretanja kućnih ljubimaca, ptica ili drugih životinja?

Odovor je DA. Vrhunska rešenja, poput ovog, imaju različite opcije podešavanja koja sa sigurnošću vrše razlikovanje ljudi i životinja. Na ovaj način se broj lažnih alarma svodi na minimum te se isključuju bespotrebne intervencije patrola fizičkog obezbeđenja na udaljenim objektima.

CENA PERIMETAR DEFENDER REŠENJA?

Razvojem tehnologija, ova i slična rešenja postaju sve dostupnija potencijalnim korisnicima. Imajući u vidu značaj ovakvih rešenja, koja u velikoj meri mogu sprečiti nastanak velike materijalne štete korisnicima, može se reći da je cena u skladu sa upotrebnom vrednošću sistema. Naravno, ukupna cena koštanja zavisi od više parametara, kao što su npr. veličina i položaj parcele ili objekta.

Snaga je u znanju

Verujemo da su mogućnosti veće kada pomognemo drugima da pobede. Zato nudimo sveobuhvatnu podršku pri dizajnu sistema IP video nadzora.

Prijavite se na newsletter, i budite u toku sa novostima!